FIRE-ATTACK BLUSGASSLANGEN

@www.Rustys.nl

Een revolutionair automatisch gasblussysteem dat dient voor de bescherming van afgesloten motorruimten van machines, auto’s,campers en overige motorvoertuigen.

 Elke dag branden op onze wegen meerdere voertuigen uit. Deze branden worden niet enkel veroorzaakt door een ongeval maar zijn vaak ook te wijten aan de technische staat van de voertuigen. Op het moment waarop er brand ontstaat, is de bestuurder van het voertuig in direct gevaar. Soms kan men de handmatige brandblusser niet direct vinden en in veel gevallen kent men de werking er niet van. Het openen van de motorkap kan de brand nog meer stimuleren. Om een dergelijke situatie te voorkomen, is het voldoende dat de FIRE-ATTACK ENGINE in de motorruimte wordt geïnstalleerd. 

 

Het gehele werkingsprincipe berust op één polyamide slang met een diameter van 18 mm en een lengte van 210 cm (of ELECTRO 105 cm) waarin zich de effectieve blusstof FE-36, FM-200, genaamd hexafluorpropaan, onder druk bevindt. Bij een normale temperatuur is er een constante druk van 5 bar aanwezig. In de slang is 500g (250g bij ELECTRO) blusmiddel opgeslagen. Bij het opwarmen van de omgeving door vuur wordt de druk, bij een temperatuur van 100°C, verhoogd tot 15 bar. Het systeem wordt vanaf een temperatuur van 120°C geactiveerd. De zacht wordende polyamide wand van de slang barst exact op de plek van de hoogste thermische belasting waarbij het blusgas vrijkomt in de ruimte. Dit gas blust betrouwbaar en effectief de brand in de kiem. Tijdens het blussen worden geen elektrische onderdelen beschadigd. Het gehele systeem is volledig automatisch, heeft geen bediening nodig en start onmiddellijk als er brand ontstaat. Het systeem beschermt uzelf en uw eigendom 24 uur per dag.

 

FM-200 is een zogenaamd “chemisch blusgas”. Het blust een brand door de chemische kettingreactie van het verbrandingsproces te onderbreken en daarbij wordt veel warmte onttrokken aan de brand. Voor dat proces is slechts een relatief geringe hoeveelheid blusgas nodig: reeds bij een concentratie van ca. 8-9% (de verhouding blusgas/lucht) is FM-200 effectief. FM-200 vormt met de lucht in de motorruimte een stabiel mengsel dat zich over de gehele ruimte verspreidt. Om de blusconcentratie te bereiken, wordt de hoeveelheid FM-200 daarom afgestemd op het volume van de motorruimte: per m3 inhoud is een hoeveel­heid van ca. 0,5 kg. FM-200 voldoende. 

Voordelen op een rij: 

  • FM200 geeft geen corrosieve schade.
  • Onttrekt geen zuurstof aan de ruimte, dus de gevarenzone kan op een veilige manier worden verlaten.
  • Toepasbaar voor ruimtes tot 2 m3.  ( 1mtr. =0,5m3 // 2mtr. =1m3 //( 2 mtr. = 2m3 op aanvraag)
  • Geen aanleg van blusleidingen nodig.
  • 24 uur per dag uw ruimte beveiligd !
  • Makkelijk zelf te plaatsen.

Check YouTube, Test FIRE-ATTACK klik HIER!!!